met veel vreugde kan ik de geboorte 

van mijn nieuwste boek “Eén Dag Marie” aankondigen,

een dag door de ogen 

van een klein, heel gevoelig meisje meebeleefd.