Auralezingen

ontdek jezelf beter!

Een liefdevolle, helende analyse van wie je bent, hoe je in het leven staat en hoe je omgaat met anderen.

Tijdens een AURALEZING maak ik een liefdevolle, helende analyse van wie je bent, hoe je in het leven staat en hoe je omgaat met anderen. Er is een algemeen beeld en een beschrijving van de aura met de chakra’s. Ook de vorige levens, die nu belangrijk zijn, worden beschreven met hun betekenis voor je situatie nu. Een auralezing duurt ongeveer anderhalf à twee uur. Het wordt altijd op cd opgenomen, omdat je nooit in één keer alles kan onthouden, wat er wordt gezegd en er diepere lagen in zitten die je pas meestal na een tijdje kan bevatten. Alle levende wezens hebben een uitstraling, verbonden met hun lichaam. Stenen, mineralen en metalen hebben ook een stralingsveld, maar dat is niet bezield; het beweegt niet. Levende wezens daarentegen hebben een uitstraling vol dynamiek, veranderend met de gemoedsgesteldheid en de gedachten van de “eigenaar” en ook onder invloed van de impulsen van buitenaf. Dit stralingsveld wordt de aura genoemd. Bij het woord aura denken de meeste mensen “dat zijn toch kleuren om je heen?” en daar zit een kern van waarheid in, maar een aura is natuurlijk net zo ingewikkeld als de persoon die er in woont. Gevoelige mensen zien soms een witte of blauwgrijze waas om levende wezens heen. Dat is wat ik een primaire waarneming noem. De laag die de subtiele waarnemer dan bemerkt, is de lichaamslaag, direct verbonden met het tastbare lichaam. Dit is de laag, waar de magnetiseur op werkt en die met de Kirliaanse fotografie zichtbaar gemaakt kan worden. De waarneming is primair, omdat de waarnemer de fijnere substanties in die laag niet kan onderscheiden. Indien de toeschouwer verder ontwikkeld is in de fijn energetische waarneming, kan hij de aura zien als een lichtgevend ei om anderen heen, een “tweede lichaam”. Dat lichtlichaam kan variëren in grootte, afhankelijk van de kracht en de gezondheid van de “bewoner”, hoewel de hoeveelheid ruimte die iemand in een bepaalde situatie wil innemen ook belangrijk is. Zo zal een gezonde aura in een drukke plaats automatisch minder ruimte innemen dan bijvoorbeeld, wanneer men langs het strand wandelt of wanneer je alleen bent op de hei. Als je op de één of andere manier opgemerkt wil worden, bijvoorbeeld in de politiek of in een theater, maak je instinctief je aura groter en helderder, zodat meer mensen je zullen opmerken. Ook kan de transparantie van de buitenlaag sterk verschillen. De één heeft nu eenmaal minder te verbergen en laat zich gemakkelijker zien dan de ander. Dat brengt me op een belangrijk punt: de buitenlaag van de aura is niet noodzakelijkerwijs perfect gesloten. Net zoals ons tastbaar lichaam, kan de aura beschadigd raken, meestal door één of andere vorm van geestelijk of lichamelijk geweld. Er kunnen scheuren, barsten of gaten in komen, als de agressie te groot is om door de natuurlijke weerstand opgevangen te worden. Gelukkig is de aura zelfherstellend. Wel is er tijdens zo’n beschadigde periode een tijd waarin de bewoner erg moe is: de aura is lek, dus er loopt constant energie weg. Ook komen indrukken van buitenaf minder gefilterd binnen. Men is overgevoelig en onrustig van alle vreemde energieën die binnen drijven en al die vreemde elementen moeten dan weer verwerkt worden. Na verloop van tijd kunnen de meeste verwondingen door het eigen energiesysteem gerepareerd worden, hoewel enige verzorging, zoals healing of reiki, wel veel kan helpen. Na de genezing blijft er wel een litteken over, een vervorming die de beleving van de buitenwereld kleurt. Maar dan is het energieveld wel tot iets in staat, wat ons tastbaar lichaam niet kan: het litteken kan volledig oplossen als de lessen die in de ervaring zitten totaal zijn geïntegreerd in het bewustzijn. Wanneer de verwondingen tot een dieper inzicht hebben geleid, is de weg naar het inzicht niet meer belangrijk. De totale waarneming van de aura in zijn multidimensionele kwaliteiten is slechts weinigen gegeven. Een wereld vol kleuren, energiestromen, symbolen en symbolische beelden gaat dan open. Een wervelend energieveld, verbonden met fijne energetische draden naar andere wezens. Een schitterend beeld dat mij na twintig jaar energiewerk nog altijd ontroert. Veel van die beelden in dat lichtlichaam bevatten bij activering hele films van dit en vorige levens, films met betekenissen en gevoelens, waarbij ook nog allerlei beelden tegelijkertijd en in elkaar bestaan. een mens kan nu eenmaal moedig en bang of sterk en zwak zijn. Je kan herinneringen hebben aan goede en slechte momenten en allemaal kunnen ze tegelijkertijd belangrijk en waar zijn. Veel vorige levensherinneringen liggen als een kraag om je schouders. Honderden verhalen maken, alleen wanneer het zinvol is, een verbinding met het gewone bewustzijn om dat te inspireren, soms ondersteunend, maar ook soms remmend of storend voor de beleving van dit moment. “Ah, dit ken ik en zo heb ik het vroeger opgelost”, maar ook “Ah, nu kom ik dit weer tegen en het enige dat ik weet, is dat ik niet weet hoe ik dit op moet lossen!”. In dat laatste ligt natuurlijk de grootste uitdaging. Het is niet de bedoeling van dit leven om oude succes verhalen te herhalen, maar de groei en verdieping ligt vooral in de overwinning en de heling van de tot nu toe onbereikbare gebieden.
Ja, en dan zijn er nog de chakra’s (het woord chakra betekent “draaiend wiel” in het Sanskriet), de zeven hoofdcentra van energie, die direct verbonden zijn met het tastbaar lichaam, de klieren en de organen. De chakra’s zijn wervelende, ronde draaikolken van energie die open en dicht kunnen gaan, afhankelijk van de omstandigheden, elk met dezelfde rijkdom van beelden, lagen, kleuren en symbolen die we in de rest van de aura aantreffen. Een deel van onze vitaliteit heeft dan ook te maken met de veerkracht van onze chakra’s. Het vermogen om zich te openen of te sluiten wanneer je in de buurt komt van iets of iemand die voor jou aantrekkelijk of juist onaangenaam is, betekent dat jij kan bepalen, waarmee jij je voedt of waartegen jij je beschermt. Daarom heeft het ook weinig zin om ervan uit te gaan, dat “al je chakra’s open moeten staan”, het is veeleer de veerkracht die belangrijk is. Het eerste chakra, onderaan bij je lies, heeft te maken met veiligheid en overleving. Het tweede, middenin je buik, is verbonden meet gevoelens en seksualiteit. Het derde, ter hoogte van je maag, met kracht en macht. Het vierde, ter hoogte van je hart, met liefde voor jezelf en anderen. Het vijfde is misschien wel het meest complexe. Het ligt ter hoogte van je keel en heeft te maken met communicatie.
Niet alleen hoe je je verbindt met anderen, maar ook de innerlijke communicatie: met het innerlijk kind, met de vorige levenskennis, met het hoger bewustzijn en hoe je uitdrukking geeft aan je kennis en liefde. Daarna komt het zesde chakra, ter hoogte van je derde oog, dit heeft te maken met waarneming en tenslotte het zevende, bovenop je hoofd, is verbonden met al je weten van dit en vorige levens… Tja, en dan zijn er nog de kleuren. Daar zijn al veel verwarrende, tegenstrijdige verhalen over geschreven en dat komt vooral omdat veel waarnemers door gebrek aan training hun eigen kleuren vermengen met de uitstraling van de ander. Als ik blauw ben en kijk naar een gele dame, zou ik kunnen denken dat zij groen is. Alle kleuren hebben natuurlijk ook nog een heel scala aan tinten, maar over het algemeen kan je stellen, dat krachtige gezonde mensen, heldere, volle kleuren in hun aura hebben en dat doffe, donkere of vale kleuren altijd duiden op zwakte, ziekte of pijn.
Een goede healer weet dan ook gelijk waar de grootste verandering het beste resultaat geeft. De aura geeft ons bescherming. Het energieveld biedt ons de mogelijkheid om aan de wereld te laten zien, wie wij zijn en het biedt ons tevens de mogelijkheid om ons te beschermen en indrukken op te doen vanuit onze omgeving. Bij een auralezing wordt al deze informatie verwerkt en gepresenteerd in een voor iedereen begrijpelijke taal.

Neem contact op

Waarom kiezen voor een auralezing

Een andere manier om naar jezelf te kijken met minder oordeel en minder verwachtingen; een open blik voor wie je bent.

Een tocht waarin je jezelf ontdekt en leert kennen in de diepere lagen van jouw zijn.

Er ontstaat een diepere rust en meer vrede met de weg die je hebt afgelegd om hier te komen.