Ik wens je te leven

als een zoetgeurende waterlelie,

zich koesterend in de zon,

die met haar stengel

door het koude water

in de stinkende modder

haar voeding vindt.

Ik wens je te leven,

met de kracht

om de stok te breken,

die je slaat.

Ik wens je te leven

met de kracht

om de liefde,

die er is,

toe te laten.

Ik wens je te leven

met de vreugde

van je eigen

dwaasheid, wijsheid en schoonheid

en dat je die

door niemand laat afnemen.

Ik wens je vooral te leven

op dit moment

vol-ledig,

totaal

en met de zekerheid

dat alle andere momenten

illusies zijn.