overal is licht
ook als de nacht zo donker lijkt
zijn er duizenden sterren
ook al zijn er wolken
overal is leven
heel klein
en heel groot
alles verandert
alles beweegt
soms te snel
soms onzichtbaar  traag
elke dag biedt nieuwe kansen
soms groot
soms klein
soms is er een schaterlach 
soms een glimlach
soms een traan
en alles is waardevol
enjoy 2016